_nomercy_, teksty z września 2011 roku

2 teksty z września 2011 ro­ku – auto­rem jest _no­mer­cy_.

to wszys­tko, co da­je Ci tak pożąda­ne poczu­cie szczęścia i spełnienia to każdy mały gest, każdy niewin­ny uśmiech, ko­lej­ne nieśmiało uk­radzione spoj­rze­nie, cichy szept i przy­pad­ko­wy dotyk...

to cza­sem jed­no ciepłe słowo, które [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 36 fiszek • 6 września 2011, 16:54

jeśli do ko­goś przy­wiązu­jesz się bar­dzo moc­no, i ten ktoś od­chodzi, coś w To­bie umiera...
jeśli ko­goś kochasz, i zos­ta­jesz sam, umiera po­zos­tała część Ciebie.

pa­radok­salnie; jed­na oso­ba pot­ra­fi dać i zab­rać Ci wszys­tko o czym zaw­sze marzyłeś. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 5 września 2011, 12:06
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

27 kwietnia 2017, 20:19Indygoo sko­men­to­wał tek­st powinienem mil­czeć zaw­sze wte­dy, [...]

27 kwietnia 2017, 20:14_nomercy_ sko­men­to­wał tek­st powinienem mil­czeć zaw­sze wte­dy, [...]

27 kwietnia 2017, 20:02Indygoo sko­men­to­wał tek­st powinienem mil­czeć zaw­sze wte­dy, [...]

27 kwietnia 2017, 05:38one drop for all sko­men­to­wał tek­st powinienem mil­czeć zaw­sze wte­dy, [...]

27 kwietnia 2017, 04:58Cris sko­men­to­wał tek­st powinienem mil­czeć zaw­sze wte­dy, [...]

26 kwietnia 2017, 22:45_nomercy_ sko­men­to­wał tek­st prz(E)kleństwo

26 kwietnia 2017, 21:46zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st gdy­by kiedyś brakło Ci [...]

26 kwietnia 2017, 19:47eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st gdy­by kiedyś brakło Ci [...]

26 kwietnia 2017, 18:12Salomon sko­men­to­wał tek­st gdy­by kiedyś brakło Ci [...]